Wsparcie szkoleń rodziców w Krakowskiej Szkole Suzuki

Zarząd Fundacji postanowił wesprzeć działania związane z inicjatywą własną rodziców dzieci uczących się w Krakowskiej Szkole Suzuki. Grupa samopomocowa skorzystała ze wsparcia Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i zorganizowała w dniach 17, 24 oraz 28 listopada szkolenie dla rodziców. 

Fundacja Dzieci Suzuki wsparła tę akcję poprzez wydrukowanie materiałów szkoleniowych, przygotowanych przez trenerów, którzy przeprowadzili szkolenie.