O nas

Zarząd

Dokumenty

Fundacja Dzieci Suzuki powstała w sierpniu 2018 roku jako organizacja wspierająca rozwój dzieci uczących się metodą Suzuki z siedzibą w Krakowie.

Tworząc Fundację, kontynuujemy w formalnym kształcie działania podejmowane przez Fundatorów już wcześniej, m.in. w formie warsztatów dla uczniów metody Suzuki, poprzez organizację koncertów oraz działalność charytatywną.

Nasze główne cele to:

  • wspieranie rozwoju muzycznego dzieci uczących się metodą Suzuki oraz kariery wyróżniających się uczniów metody Suzuki
  • upowszechnianie wiedzy na temat metody Suzuki
  • promowanie idei wczesnej edukacji dzieci
  • wspieranie rozwoju zawodowego i umiejętności nauczycieli metody Suzuki i innych osób zajmujących się edukacją muzyczną w tym rodziców i uczniów metody Suzuki
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • działalność dobroczynna oraz charytatywna
  • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza poprzez kontakt z muzyką i wykonywanie muzyki

Przykłady wcześniejszych działań: