Wsparcie Warszawskich Warsztatów Kameralnych 22-24 maja 2019

Fundacja wsparła finansowo Fundację Studio Suzuki, która organizuje Warszawskie Warsztaty Kameralne. Owocem pracy dzieci był wspólny, polsko-włoski występ uświetniający XXXX Zjazd Kompozytorów Polskich. Przepiękny koncert do obejrzenia po poniższego linku:

https://vimeo.com/338358157/e58209ca05?fbclid=IwAR03dJwQcx71BXipGT_oYRnkfKP32liEU2dXHYlubn0WuqihzbFtyBatk1Y